6 Ocak 2014 Pazartesi

Possessive Adjectives - Sahiplik Sıfatları

Sahiplik belirten sıfatlardır.

Sahiplik sıfatlarından sonra nesne mutlaka bir nesne gelmelidir, cümlede kendi başlarına bir anlamı yoktur.

Verb Be - Olmak Fiili


İngilizcede cümleler kelimelerin rastgele bir araya gelişi ile mükün olmamakta.Cümlede özne ve yüklem olması gerekir. Cümlede 'do, go, come, eat, make' gibi normal fiilerin olmadığı cümlelerde temel fiil olan 'be' (olmak) fiili kullanılır. Bu fiil özneye göre şekiller almaktadır.

'a/an' Kullanımı

Sayılabilen isimler ile kullanılır. 'Bir' anlamına gelebileceği gibi 'herhangi bir', 'onlardan bir tanesi' anlamı gibi genel bir yargı oluşturmak için kullanılır. 

'the' Kullanımı

Konuşma esnasında daha önceden bahsedilmiş bir şeyden tekrar bahsederken, belirli-bilinen bir şeyden bahsederken 'the' kullanılır.

Tekil isimler veya çoğul isimler için kullanılabilir.